Beleidsagenda 2020: investeren in participatie en inzetbaarheid (Stichting van de Arbeid d.d. 9 juni 2011)

18 mei 2017

Beleidsagenda 2020: Hoe oudere werknemers gezond en gemotiveerd werkend de nieuwe aow-leeftijd halen
9 juni 2011 hebben werkgevers en vakbonden, verenigd in de Stichting van de Arbeid, in de Beleidsagenda 2020 afgesproken dat de arbeidsparticipatie van werknemers van 55 jaar en ouder rond 2020 niet meer mag verschillen van de gemiddelde arbeidsparticipatie van 55-minner. Het moet weer normaal zijn dat werkgever en werknemer er alles aan doen om, gezond en gemotiveerd, werkend de AOW-gerechtigde leeftijd te halen.
Link naar document: www.stvda.nl