Overig

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

18 oktober 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon (WML) en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2018 met 0,81%.
Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2018:
€ 1.578,00 per maand;
€ 364,15 per week;
€ 72,83 per dag.