Kunsteducatie (Principeakkoord)

d.d. 04-10-2018
01-01-2019 tot 01-07-2019 (6 mnd.)
12-mnds=3% (1,5% in 6 maanden): 1,5% per 1-1-19
Verschillende onderwerpen op het gebied van ZZP-schap worden in de sector inclusief inventarisatie van mogelijke arrangementen nader uitgewerkt. Daarnaast wordt verder invulling gegeven aan eerder gemaakte protocolafspraken in het kader van duurzame inzetbaarheid, proeftuinen en onderzoek naar een toekomstig bestendige pensioenregeling.
Duurzame inzetbaarheid