ING Bank (Geaccepteerd eindbod)

d.d. 02-04-2023
01-01-2023 tot 01-01-2025 (24 mnd.)
12-mnds=6,15% (12,3% in 24 maanden): 9,3% per 1-7-23 + 3% per 1-7-24+ eenmalige uitkering van €2000
Verhoging juli 2023; €400 per maand bij jaarsalaris tot 80.000, €320 per maand bij jaarsalaris 80.000 of meer, minimaal 4% jaarsalaris.
Medewerker, Maatschappij

ING Bank (onderhandelingsresultaat)

d.d. 08-07-2021
01-01-2021 tot 01-01-2023 (24 mnd.)
12-mnds=0% (0% in 24 maanden): Geen structurele loonafspraken.
Verbinding staat centraal. Loonsverhoging afhankelijk van werknemerspositie in schaal en andere factoren. Meer info: https://www.awvn.nl/publicaties/achtergrond/nieuwe-cao-ing-maarten-van-beek/
Medewerker, Maatschappij, Pensioenakkoord

ING Bank (onderhandelingsresultaat)

d.d. 27-02-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3% (6% in 24 maanden): 3% per 1-9-19 + 3% per 1-9-20
Het centrale thema van deze cao is werkgeluk. Cao-partijen willen afspraken maken die bijdragen aan de welvaart, het welzijn en de zingeving van alle ING medewerkers. Omdat werkgeluk voor ieder individu verschillend is en autonomie en regelruimte daarvoor essentieel zijn, zijn de cao afspraken gebaseerd op principes en minder op regels: zo veel mogelijk keuzevrijheid en maatwerk passend bij individuele omstandigheden. Er zal een budget beschikbaar gesteld worden ter hoogte van 0,4% dat kan worden gebruikt ter vervanging van medewerkers die tijd voor ontwikkeling en/of voor privé nodig hebben om meer werkgeluk te realiseren. Zie ook: https://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2019/februari/Cao-ing-focus-op-vakmanschap-en-vernieuwing.html
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer

ING Bank (onderhandelingsresultaat)

d.d. 17-07-2017
01-01-2018 tot 01-01-2019 (12 mnd.)
12-mnds=1,7%: 1,7% per 1-9-18
Het centrale thema van deze cao, inclusief sociaal plan en pensioen, is jouw perspectief. Dit perspectief richt zich op jouw werk (vakmanschap, Step Up Performance Management, financieel en niet financieel waarderen, het Sociaal Plan) en jouw vitaliteit (werk en privé, verlof en MVO). Bij de 1,7% geldt een minimum van €500 per procentpunt per jaar op basis van 36 uur. Eerste 2018-akkoord.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon