ING Bank (onderhandelingsresultaat)

d.d. 08-07-2021
01-01-2021 tot 01-01-2023 (24 mnd.)
12-mnds=0% (0% in 24 maanden): Geen structurele loonafspraken.
Verbinding staat centraal. Loonsverhoging afhankelijk van werknemerspositie in schaal en andere factoren. Meer info: https://www.awvn.nl/publicaties/achtergrond/nieuwe-cao-ing-maarten-van-beek/
Medewerker, Maatschappij, Pensioenakkoord

ING Bank (onderhandelingsresultaat)

d.d. 27-02-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3% (6% in 24 maanden): 3% per 1-9-19 + 3% per 1-9-20
Het centrale thema van deze cao is werkgeluk. Cao-partijen willen afspraken maken die bijdragen aan de welvaart, het welzijn en de zingeving van alle ING medewerkers. Omdat werkgeluk voor ieder individu verschillend is en autonomie en regelruimte daarvoor essentieel zijn, zijn de cao afspraken gebaseerd op principes en minder op regels: zo veel mogelijk keuzevrijheid en maatwerk passend bij individuele omstandigheden. Er zal een budget beschikbaar gesteld worden ter hoogte van 0,4% dat kan worden gebruikt ter vervanging van medewerkers die tijd voor ontwikkeling en/of voor privé nodig hebben om meer werkgeluk te realiseren. Zie ook: https://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2019/februari/Cao-ing-focus-op-vakmanschap-en-vernieuwing.html
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer

ING Bank (onderhandelingsresultaat)

d.d. 17-07-2017
01-01-2018 tot 01-01-2019 (12 mnd.)
12-mnds=1,7%: 1,7% per 1-9-18
Het centrale thema van deze cao, inclusief sociaal plan en pensioen, is jouw perspectief. Dit perspectief richt zich op jouw werk (vakmanschap, Step Up Performance Management, financieel en niet financieel waarderen, het Sociaal Plan) en jouw vitaliteit (werk en privé, verlof en MVO). Bij de 1,7% geldt een minimum van €500 per procentpunt per jaar op basis van 36 uur. Eerste 2018-akkoord.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer

ING Bank

Looptijd nieuwste cao: 1-1-2021 tot 1-1-2023
Vakbond: FNV Finance. CNV Vakmensen. De Unie.
Looptijd vorige cao: 1-1-2019 tot 1-1-2021
Vakbond: FNV Finance CNV Vakmensen De Unie
Status: Cao is begin vorige maand verlopen.
Kenmerken: Ondernemingscao in de sector Financiële diensten, cao-code: 1635

Vlog: Het recept voor de cao van de toekomst (2:50)

28 maart 2019

Hoe ziet de cao er in de toekomst uit? Volgens AWVN gaat het hierbij om de zogenaamde triple-M-factor: Meedenken, Mee-ademende beloning en Maatwerk. In deze vlog van 2:50 minuten gaan we hier dieper op in.

AWVN icon