Aegon (onderhandelingsresultaat)

d.d. 31-08-2020
01-07-2020 tot 01-07-2022 (24 mnd.)
12-mnds=0,75% (1,5% in 24 maanden): 0,5% per 1-10-20 + 1% per 1-3-21
0,5% per 1-10-2020 kent een bodem van minimaal €250 bruto per jaar op voltijdbasis. Hoofd-koel-hart-warm bonus van €250 bruto (2x). Verlaging eigen bijdrage pensioen voor medewerkers van 4,39% (via 3,39% per 1-10-2020) naar 2,89% per 1-7-2021.Sabbatical leave (elke 7 jaar 2 maanden verlof, 1e maand 70% doorbetaald en 2e maand 50%). Vanaf 1-10-2020 is het niet meer mogelijk is om boven het uitloopmaximum van 110% door te groeien dan wel ingeschaald te worden. Uniforme arbeidsduur van 40 uur per week. Pilot onbeperkt verlof. Werkcode. Werkgeluk.
Bedrijf, Medewerker, Maatschappij

Aegon (onderhandelingsresultaat)

d.d. 26-06-2018
01-07-2018 tot 01-07-2020 (24 mnd.)
12-mnds=2,25% (4,5% in 24 maanden): 2% per 1-9-18 + 2,5% per 1-7-19
Vanaf 1 januari 2019 wordt het bruto maandsalaris (bij een fulltime dienstverband van 38 uur per week) verhoogd met €60 (inbouwen flexbudget). Afspraken over promotie en demotie. Future Fit Plan (ontwikkelplan). Onderhandelingsresultaat over nieuwe cao en nieuw sociaal plan.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon