Motorvoertuigenbedrijf (Crisis-akkoord)

d.d. 19-11-2020
01-11-2020 tot 01-04-2022 (17 mnd.)
12-mnds=1,41% (2% in 17 maanden): 1% per 1-1-21 + 1% per 1-1-22
Crisiscao. Crisismaatregel: - De werkgever kan beide loonsverhogingen geheel of gedeeltelijk een jaar uitstellen, maar moet dan wel per 0,5% loonsverhoging eenmalig een extra vrije dag geven (crisisbestrijdingsdag). - Bedrijven die vanwege grote omzetverliezen definitief recht hebben gekregen op de NOW 2- en de NOW 3-regeling (dus beide regelingen!), hoeven de loonsverhoging van 1-2-2021 niet te betalen.
Maatschappij, Pensioenakkoord

Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (Principeakkoord)

d.d. 29-11-2018
01-11-2018 tot 01-11-2020 (24 mnd.)
12-mnds=2,98% (5,96% in 24 maanden): 2,98% per 1-2-19 + 2,98% per 1-2-20
Akkoord na acties en stakingen. Loonsverhoging van €81 per 1-2-2019 en van €83 per 1-2-2020. AWVN-raming: 2x 2,98%.
Duurzame inzetbaarheid, Productiviteit
AWVN icon