Tag: algmeen verbindend verklaren

Gezamenlijke oproep sociale partners aan kabinet: “Torn niet aan algemeen verbindend verklaren”

23 juni 2017

In het recente verleden hebben VVD en D66 regelmatig het algemeen verbindend verklaren van cao’s ter discussie gesteld. Vakbonden en werkgevers vrezen daarom dat dit instrument bij de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord wel eens zou kunnen sneuvelen. Dat zou echter grote gevolgen hebben. ‘Als in het regeerakkoord komt te staan dat cao’s niet meer algemeen verbindend worden verklaard, betekent dit dat de grondslag voor bedrijven die in werknemers, de sector en daarmee in de economie als geheel willen investeren poreus wordt’, zeggen Saskia Boumans (FNV), Laurens Harteveld (AWVN en Michel Donners (CNV Vakmensen) in het juninummer van Zeggenschap.

Bron: Zeggenschap