Kramer Terminal Services (onderhandelingsresultaat)

d.d. 12-05-2017
01-01-2016 tot 01-01-2019 (36 mnd.)
12-mnds=1,97% (5,9% in 36 maanden): 2,1% per 1-4-16 + 1,25% per 1-1-17 + 1% per 1-8-17 + 1,55% per 1-1-18
Werknemers ontvangen de loonsverhogingen in de cao voor de Metalektro, of de automatische prijscompensatie als die tot een grotere loonstijging leidt.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon