Gemeenten (Principeakkoord)

d.d. 04-07-2017
01-05-2017 tot 01-01-2019 (20 mnd.)
12-mnds=1,5% (2,5% in 20 maanden): 1% per 1-8-17 + 1,5% per 1-1-18
Afspraken over flexibiliteit, harmonisatie verlof en bewust belonen. 5 oktober ledenraadpleging. Het Individueel Keuzebudget stijgt in twee stappen met 0,75%.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon