Randstad (Onderhandelingsakkoord)

d.d. 18-09-2015
01-01-2016 tot 01-01-2018 (24 mnd.)
12-mnds=0,6% (1,2% in 24 maanden): 0,4% per 1-7-2016 + 0,8% per 1-1-2017
Eerste cao. Ondertekenaars: OR, CNV en De Unie (FNV doet niet mee). Salarisverhoging obv performance. Huidige 410 functies worden teruggebracht naar circa 45 kernprofielen. Introductie Benefit Budget.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon