Rabobank (onderhandelingsresultaat)

d.d. 06-11-2014
01-01-2016 tot 01-01-2017 (12 mnd.)
12-mnds=0%:Geen structurele loonafspraken.
FNV tekent niet mee. Nullijn in 2015+2016. Voortzetting sociaal plan in 2016. Extra verlofdag in 2016.
Duurzame inzetbaarheid, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon