Provincies (Onderhandelaarsakkoord)

d.d. 18-02-2016
01-01-2016 tot 01-01-2017 (12 mnd.)
12-mnds=2,2%:2,2% per 1-4-2016
Vakbond AVV tekent mee bij cao Provincies, samen met FNV, CNV en CMHF. Beleidsarme cao omdat afspraken uit de cao 2012-2015 nog niet volledig zijn gerealiseerd. "Met deze salarisafspraak voert het SPA (Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden) de loonruimteovereenkomst van 2015 uit". Beleidsarme cao.
Duurzame inzetbaarheid
AWVN icon