Metalektro (2x) (Principeakkoord)

d.d. 11-02-2016
01-05-2015 tot 01-06-2018 (37 mnd.)
12-mnds=1,91% (5,9% in 37 maanden): 2,1% per 1-4-2016 + 1,25% per 1-1-2017 + 1% per 1-8-2017 + 1,55% per 1-1-2018
Negen maanden stakingen. Onderzoek loondifferentiatie (bedrijven in zwaar weer). DI & sociale innovatie.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon