Recente akkoorden

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 20-09-2019 08:40: Nieuw akkoord

Gemeenten (Principeakkoord)

d.d. 28-01-2016
01-01-2016 tot 01-05-2017 (16 mnd.)
12-mnds=2,55% (3,4% in 16 maanden): 3% per 1-1-2016 + 0,4% per 1-1-2017
Afspraken over co-creatie, generatiepact en werkgroep (balans) flexibiliteit en zekerheid. VNG: Het akkoord is een kortdurende cao met procesafspraken en een loonafspraak. Het is een ‘beleidsarme’ cao.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen
AWVN icon