NXP (onderhandelingsresultaat)

d.d. 20-02-2019
01-10-2018 tot 01-09-2020 (23 mnd.)
12-mnds=3,13% (6% in 23 maanden): 2% per 1-3-19 + 1% per 1-9-19 + 2% per 1-2-20 + 1% per 1-8-20
Sociaal Plan 1 januari 2019 - 30 juni 2021. Mantelzorg, calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof. Generatiepact: invoeren van een 80-85-100-regeling. Hoogste vakgroep uit de cao en over op individuele arbeidsovereenkomsten.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon