Kramer Terminal Services (onderhandelingsresultaat)

d.d. 27-03-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=2,5% (5% in 24 maanden): 1% per 1-7-19 + 3% per 1-1-20 + 1% per 1-7-20
Indien de cao Metalektro leidt tot een voor de werknemers (per saldo) beter loonresultaat, zullen de werknemers van KTS dienovereenkomstig worden uitbetaald. Indien de cao Metalektro leidt tot een minder loonresultaat, blijft KTS gebonden aan de met FNV Havens afgesproken percentages.

Metalektro (Principeakkoord)

d.d. 01-02-2019
01-06-2018 tot 01-12-2020 (30 mnd.)
12-mnds=3,26% (8,15% in 30 maanden): 3,5% per 1-2-19 + 1,55% per 1-8-19 + 3,1% per 1-1-20
Nieuwe cao na veel stakingen. Aanvalsplan op opleiden en ontwikkelen (ter hoogte van € 12 miljoen per jaar) en afspraken over duurzame inzetbaarheid. De 1,55% per 1-8-19 is een AWVN-raming van een contractloonsverhoging met €58 en die van 3,1% per 1-1-2020 (contractloonsverhoging met €116).
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget
AWVN icon