ING Bank (onderhandelingsresultaat)

d.d. 27-02-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3% (6% in 24 maanden): 3% per 1-9-19 + 3% per 1-9-20
Het centrale thema van deze cao is werkgeluk. Cao-partijen willen afspraken maken die bijdragen aan de welvaart, het welzijn en de zingeving van alle ING medewerkers. Omdat werkgeluk voor ieder individu verschillend is en autonomie en regelruimte daarvoor essentieel zijn, zijn de cao afspraken gebaseerd op principes en minder op regels: zo veel mogelijk keuzevrijheid en maatwerk passend bij individuele omstandigheden. Er zal een budget beschikbaar gesteld worden ter hoogte van 0,4% dat kan worden gebruikt ter vervanging van medewerkers die tijd voor ontwikkeling en/of voor privé nodig hebben om meer werkgeluk te realiseren. Zie ook: https://www.ing.nl/nieuws/nieuws_en_persberichten/2019/februari/Cao-ing-focus-op-vakmanschap-en-vernieuwing.html
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon