Gemeenten (Principeakkoord)

d.d. 28-06-2019
01-01-2019 tot 01-01-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3,13% (6,25% in 24 maanden): 3,25% per 1-10-19 + 1% per 1-1-20 + 1% per 1-7-20 + 1% per 1-10-20
Afspraken over de salarisontwikkeling, de transitievergoeding, een werkgeversbijdrage, en verlof en vitaliteit. De looptijd van 24 maanden geeft de cao-partijen de gelegenheid de gemaakte procesafspraken goed uit te werken, en gemeenten de tijd en rust om de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) te implementeren.
Duurzame inzetbaarheid, Flexibiliteit werknemer

18K (onderhandelingsresultaat)

d.d. 01-04-2019
01-01-2019 tot 01-01-2020 (12 mnd.)
12-mnds=2,5%: 2,5% per 1-1-19
Onderzoek: aansluiting zoeken bij cao gemeenten. Vitaliteitsbudget van €250 NETTO naar rato van formele arbeidsduur per week per medewerker voor besteding in het kader van vitaliteit.
Duurzame inzetbaarheid
AWVN icon