Economische cijfers icon

CPB Ramingen voor 2023

Datum raming Mrt '22
Contractlonen 3,5
Incidenteel + 0,3
Brutolonen 3,8
Sociale lasten + -0,1
Loonkosten 3,7
Datum raming Mrt '22
Inflatie 2,4
Idem afgeleid 1,6
Datum raming Mrt '22
Koopkracht 1,9
Idem wns 2,4
Economische cijfers icon

CBS Realisatiecijfers 2023

% Nog geen info beschikbaar Gem.
Contractlonen 0
Idem markt 0
% Nog geen info beschikbaar Gem.
Inflatie (cpi) 0
Idem afgeleid 0