Economische cijfers icon

CPB Ramingen voor 2023

Datum raming Mrt '22 Sep'22 Dec'22
Contractlonen 3,5 3,7 4,6
Incidenteel + 0,3 0,8
Brutolonen 3,8 4,5 4,6
Sociale lasten + -0,1 0,2
Loonkosten 3,7 4,7 4,6
Datum raming Mrt '22 Sep'22 Dec'22
Inflatie 2,4 2,6 3,5
Idem afgeleid 1,6 2,9
Datum raming Mrt '22 Sep'22 Dec'22
Koopkracht 1,9 3,9 -0,3
Idem wns 2,4 3,4 -0,9
Economische cijfers icon

CBS Realisatiecijfers 2023

% Nog geen info beschikbaar Gem.
Contractlonen 0
Idem markt 0
% Nog geen info beschikbaar Gem.
Inflatie (cpi) 0
Idem afgeleid 0