Economische cijfers icon

CPB Ramingen voor 2022

Datum raming Mrt '21
Contractlonen 1,5
Incidenteel + -1,3
Brutolonen 0,2
Sociale lasten + -0,2
Loonkosten 0,0
Datum raming Mrt '21
Inflatie 1,5
Idem afgeleid 1,4
Datum raming Mrt '21
Koopkracht -0,1
Idem wns -0,1
Economische cijfers icon

CBS Realisatiecijfers 2022

% J Gem.
Contractlonen 0
Idem markt 0
% J Gem.
Inflatie (cpi) 0
Idem afgeleid 0