Economische cijfers icon

CPB Ramingen voor 2022

Datum raming Sep '21 Mrt '22 Sep'22 Dec'22
Contractlonen 2,2 2,7 2,8 3,0
Incidenteel + -1,4 0,2 -1,2
Brutolonen 0,8 2,9 1,6 3,0
Sociale lasten + 0,2 0,4 0,4
Loonkosten 1,0 3,3 2,0 3,0
Datum raming Sep '21 Mrt '22 Sep'22 Dec'22
Inflatie 1,8 5,2 9,9 10,0
Idem afgeleid 1,7 6,3 11,3
Datum raming Sep '21 Jan '22 Sep'22 Dec'22
Koopkracht 0,1 -2,7 -6,8 -3,9
Idem wns 0,1 -2,7 -6,8 -4,1
Economische cijfers icon

CBS Realisatiecijfers 2022

% J F M A M J J A S O N Gem.
Contractlonen 2,6 2,6 2,8 3,0 3,1 3,1 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,2
Idem markt 2,5 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8 3,0 3,1 3,3 3,3 3,3 2,9
% J F M A M J J A S O N Gem.
Inflatie (cpi) 6,4 6,2 9,7 9,6 8,8 8,6 10,3 12,0 14,5 14,3 9,9 10,0
Idem afgeleid 7,4 7,1 10,7 10,9 10,1 9,9 12,4 14,3 17,2 16,9 12,1 11,7