Economische cijfers icon

CPB Ramingen voor 2022

Datum raming Sep '21 Mrt '22 Sep'22
Contractlonen 2,2 2,7 2,8
Incidenteel + -1,4 0,2 -1,2
Brutolonen 0,8 2,9 1,6
Sociale lasten + 0,2 0,4 0,4
Loonkosten 1,0 3,3 2,0
Datum raming Sep '21 Mrt '22 Sep'22
Inflatie 1,8 5,2 9,9
Idem afgeleid 1,7 6,3 11,3
Datum raming Sep '21 Jan '22 Sep'22
Koopkracht 0,1 -2,7 -6,8
Idem wns 0,1 -2,7 -6,8
Economische cijfers icon

CBS Realisatiecijfers 2022

% J F M A M J J A S O Gem.
Contractlonen 2,6 2,6 2,8 3,0 3,0 3,1 3,4 3,4 3,6 3,5 3,1
Idem markt 2,5 2,6 2,6 2,8 2,8 2,7 3,0 3,1 3,3 3,2 2,9
% J F M A M J J A S O Gem.
Inflatie (cpi) 6,4 6,2 9,7 9,6 8,8 8,6 10,3 12,0 14,5 14,3 10,0
Idem afgeleid 7,4 7,1 10,7 10,9 10,1 9,9 12,4 14,3 17,2 16,9 11,7