Economische cijfers icon

CPB Ramingen voor 2022

Datum raming Mrt '21 Jun '21
Contractlonen 1,5 1,8
Incidenteel + -1,3 -1,9
Brutolonen 0,2 -0,1
Sociale lasten + -0,2 0,1
Loonkosten 0,0 0,0
Datum raming Mrt '21 Jun '21
Inflatie 1,5 1,8
Idem afgeleid 1,4 1,7
Datum raming Mrt '21 Jun '21
Koopkracht -0,1 -0,3
Idem wns -0,1 -0,3
Economische cijfers icon

CBS Realisatiecijfers 2022

% J Gem.
Contractlonen 0
Idem markt 0
% J Gem.
Inflatie (cpi) 0
Idem afgeleid 0