Economische cijfers icon

CPB Ramingen voor 2021

Datum raming Mrt '20
Contractlonen 2,7
Incidenteel + 0,3
Brutolonen 3,0
Sociale lasten + 0,3
Loonkosten 3,3
Datum raming Mrt '20
Inflatie 1,7
Idem afgeleid 1,7
Datum raming Mrt '20
Koopkracht 1,3
Idem wns 1,7
Economische cijfers icon

CBS Realisatiecijfers 2021

% J Gem.
Contractlonen 0
Idem markt 0
% J Gem.
Inflatie (cpi) 0
Idem afgeleid 0