Macro-economische kerncijfers

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.
Bijgewerkt op 13-06-2019 09:08: Macro-economische cijfers

Economische cijfers icon

CPB Ramingen 2020

CPB Ramingen > Loonkosten

% Mrt '19 Jun '19 Aug '19 Sep '19
Contractlonen 2,3
Incidenteel + 0,3
Brutolonen 2,6 0 0 0
Sociale lasten + 0
Loonkosten 2,6 0 0 0

CPB Ramingen > Inflatie

% Mrt '19 Jun '19 Aug '19 Sep '19
Inflatie 1,5
Idem afgeleid 1,4

CPB Ramingen > Koopkracht

% Mrt '19 Jun '19 Aug '19 Sep '19
Koopkracht 1,3
Idem wns 1,5
Economische cijfers icon

CBS Realisatiecijfers 2020

CBS Realisatiecijfers 2020 > Contractlonen / Idem markt

% J Gem.
Contractlonen 0
Idem markt 0

CBS Realisatiecijfers 2020 > Inflatie / Idem afgeleid

% J Gem.
Inflatie (cpi) 0
Idem afgeleid 0