CAO nieuws icon

Nieuws

Vlog (2:10): Hoe ziet de cao eruit in 2021?

4 januari 2021

Het jaar is nog vers, maar AWVN-beleidsadviseur Laurens Harteveld weet toch al een tipje van de sluier op te lichten van wat het nieuwe cao-jaar ons gaat brengen. Hij bestudeerde de 25 cao’s die in zijn gegaan op 1 januari en ziet daarin twee rode draden. Hij vertelt er meer over vanaf een doodstil Plein in Den Haag: zal het ook zo stil blijven aan de onderhandelingstafel in 2021?

De twee lessen die wij trekken uit crisiscao’s

2 december 2020

Na een lange stilte aan de onderhandelingstafels door de coronacrisis, kwam er in november ineens een aantal grote cao-akkoorden tot stand. AWVN-beleidsadviseur Laurens Harteveld ziet in de cao van de BOVAG en die van de ANWB twee afspraken die ook voor andere organisaties interessant kunnen zijn, te weten de crisisclausule en het waarjewerkt-budget. In deze vlog vertelt hij wat die afspraken inhouden en wat u eraan kunt hebben voor uw eigen arbeidsvoorwaardenoverleg.

ESB-artikel 10-9-2020: “Adaptieve loonvorming kan huidige sociale ongelijkheid verminderen”

28 oktober 2020

Op de arbeidsmarkt worden de effecten van de coronacrisis steeds meer gevoeld. Vaste werknemers hebben het vooralsnog relatief goed, maar veel ondernemers, flexwerkers en zelfstandigen ervaren een inkomensdaling of zitten al zonder werk. Met arbeidsvoorwaarden die beter mee-ademen met de economie kan deze ongelijkheid worden beperkt.

● Ondanks de enorme economische krimp stijgen de lonen en loonkosten door, net als tijdens de recessie van 2008.
● Een meer adaptieve loonvorming, gelinkt aan de economische omstandigheden, kan de sociale ongelijkheid verkleinen.
● Met een betere leercultuur op de werkvloer en een andere inrichting van de arbeidsmarkt kan men de werkzekerheid vergroten.

ESB-artikel: 424-426_Stigter.pdf (37 downloads)

FNV-nota 2020/2021: Socialer de crisis uit

28 oktober 2020

FNV heeft op 14 september 2020 haar cao-inzet voor 2021 bepaald. Cao-afspraken moeten bijdragen aan sociaal herstel.
De FNV gaat bij de komende cao-onderhandelingen inzetten op meer perspectief op zeker werk, een looneis van 5% daar waar het goed gaat en voor vitale sectoren, een minimumuurloon van 14 euro, en afspraken die bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit en herverdeling van werk. Met dit pakket wil de FNV Nederland uit de crisis investeren.

Nota: FNV-Arbeidsvoorwaarden-agenda-2021-Socialer-uit-de-crisis (40 downloads)

Arbeidsvoorwaarden in coronacrisis

17 juni 2020

Volgens de gezamenlijke werkgevers zal de focus bij de meeste bedrijven in de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende economische onzekerheid liggen op kostenbeheersing. Ook bij nieuw af te sluiten cao’s is het daarom verstandig vaste loonstijgingen te beperken. Waar wel loonruimte lijkt te bestaan, is het verstandig voorwaardelijke en resultaatafhankelijke afspraken te maken.
De uitdaging ligt tegen die achtergrond in het blijven investeren in werkenden. De werkgevers pleiten er voor om vooral niet alleen over kosten en lonen te praten, maar vooral ook geld vrij te spelen voor investeringsdoelen.
Daarnaast pleiten de werkgeversverenigingen voor constructief overleg met werknemers en hun vertegenwoordigers – vakbonden, ondernemingsraden – omdat draagvlak voor vaak pijnlijke maatregelen noodzakelijk is.
MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN vinden het van groot belang dat cao’s structureel wendbaarder worden. In toekomstige crisis mogen de arbeidsvoorwaarden niet het herstel in de weg staan, aldus de werkgeversverenigingen.

Meer weten?

 • Vlog van 1 minuut (youtube)
 • Nota (pdf)
 • Persbericht
 • Voorpagina FD 17 juni 2020
 • Infographic:
 • Recente akkoorden icon

  Akkoorden

  Apotheken (onderhandelingsresultaat)

  d.d. 05-01-2021
  01-05-2019 tot 01-07-2021 (26 mnd.)
  12-mnds=1,04% (2,25% in 26 maanden): 2,25% per 1-5-21

  Athora (onderhandelingsresultaat)

  d.d. 22-12-2020
  01-01-2020 tot 01-01-2024 (48 mnd.)
  12-mnds=1,69% (6,75% in 48 maanden): 2,25% per 1-1-21 + 2,25% per 1-7-22 + 2,25% per 1-10-23
  Voorheen VIVAT (SNS Reaal). Nullijn in 2019 en 2020. Groeibudget tijdelijk verhoogd van €750 naar €1.000 per jaar ex BTW. Twee extra vrije dagen m.i.v. 1-1-21.
  Medewerker

  Holland Casino (onderhandelingsresultaat)

  d.d. 21-12-2020
  01-01-2021 tot 01-06-2022 (17 mnd.)
  12-mnds=1,06% (1,5% in 17 maanden): 1,5% per 1-10-21
  Daarnaast zal in maart 2022 een eenmalige betaling plaatsvinden ter hoogte van 12 x 0,75% over het maandsalaris, vermeerderd met 8,3% vakantietoeslag, van februari 2022. Indien er sprake is van structureel herstel van Holland Casino zal in plaats van deze eenmalige betaling een structurele verhoging van de schaalsalarissen per 1 maart 2022 met 0,75% plaatsvinden. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor deze omzetting zijn als volgt: - de banken hebben in 2022 schriftelijk bevestigd dat de kredietfaciliteit beschikbaar blijft gedurende geheel 2022 én - het resultaat over de tweede halfjaar van 2021 bevindt zich tenminste op het niveau van de begrote EBITDA van heel Holland Casino NV, waarbij het resultaat van PlayDigital buiten beschouwing is gelaten.
  Bedrijf, Medewerker, Pensioenakkoord

  Tata Steel (onderhandelingsresultaat)

  d.d. 19-12-2020
  01-04-2021 tot 01-04-2022 (12 mnd.)
  12-mnds=0%: Geen structurele loonafspraken.
  Het zijn moeilijke en onzekere tijden voor de staalindustrie en beide partijen nemen nu met het afsluiten van zowel een CAO als een pensioenovereenkomst hun verantwoordelijkheid. Twee wijzigingen in de bestaande cao: eenmalige uitkering van €300 bruto in juni en oktober 2021 en verhoging van de bijdrage aan de ziektekosten per 1 april 2021 met €30 bruto per maand (tegemoetkoming in de stijgende ziektekostenpremies).
  Bedrijf, Coronacrisis

  HTM (onderhandelingsresultaat)

  d.d. 16-12-2020
  01-01-2021 tot 01-09-2021 (8 mnd.)
  12-mnds=0% (0% in 8 maanden): Geen structurele loonafspraken.
  Ingezet op baanbehoud, het voorkomen van gedwongen ontslagen en het verder vormgeven van de intentie om een ouderenregeling te introduceren waarbij eerder stoppen met werken mogelijk wordt gemaakt.
  Medewerker, Coronacrisis

  PGGM (onderhandelingsresultaat)

  d.d. 16-12-2020
  01-01-2021 tot 01-01-2022 (12 mnd.)
  12-mnds=2%: 2% per 1-7-21
  Nieuwe performance- & development-systematiek met focus op groei en ontwikkeling per 1-1-21. ‘Waar je werkt-budget’. In het kader van verantwoord belonen voeren partijen in 2021 een gezamenlijke studie uit naar het beloningsbeleid van PGGM.
  Medewerker, Maatschappij, Pensioenakkoord

  Panteia (onderhandelingsresultaat)

  d.d. 15-12-2020
  01-01-2019 tot 01-01-2022 (36 mnd.)
  12-mnds=0,17% (0,5% in 36 maanden): 0,5% per 1-1-21
  Vernieuwend pensioenakkoord
  Medewerker

  Loparex (Eindvoorstel)

  d.d. 15-12-2020
  01-06-2020 tot 01-11-2021 (17 mnd.)
  12-mnds=1,62% (2,3% in 17 maanden): 2,3% per 1-1-21
  Bedrijf, Medewerker

  CêlaVíta (onderhandelingsresultaat)

  d.d. 15-12-2020
  01-10-2020 tot 01-10-2021 (12 mnd.)
  12-mnds=1,25%: 1,25% per 1-1-21

  OWASE (Geaccepteerd eindbod)

  d.d. 14-12-2020
  01-07-2020 tot 01-07-2021 (12 mnd.)
  12-mnds=2%: 2% per 1-7-20
  Medewerker, Maatschappij, Coronacrisis