Eindevaluatie cao-jaar 2022: het jaar van de centen

26 januari 2023

Eén onderwerp domineerde het afgelopen cao-jaar nog meer dan normaal: centen. Door de hoge inflatie stond de koopkracht van werknemers onder druk. Vakbonden verlangden daarom van werkgevers dat zij deze inflatie volledig compenseerden in de cao-lonen. Voor werkgevers was dit een onmogelijke situatie, aangezien zij ook hard geraakt zijn door de stijgende prijzen en economische verslechtering. Tegelijkertijd wilden zij een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket aanbieden om de arbeidsmarktkrapte hoofd te bieden en dat blijkt ook uit de snel oplopende loonafspraken.

NU.nl – Lonen zijn afgelopen jaar met 3,8 procent gestegen

9 januari 2023
De lonen zijn afgelopen jaar met gemiddeld 3,8 procent gestegen, zo blijkt uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN. In december gingen de salarissen met 5,9 procent omhoog.

“We zitten historisch gezien op een heel hoog niveau”, zegt een woordvoerder van AWVN. “De trend is opwaarts en dat heeft onder meer te maken met de inflatie. Bedrijven willen hun werknemers compenseren voor het koopkrachtverlies.”

Ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt een grote rol. Werkgevers proberen hun personeel met loonsverhogingen te behouden.

AWVN kan niet aangeven of de lonen dit jaar nog verder zullen stijgen. “Er zijn nog veel onzekerheden en het is de vraag of we bijvoorbeeld in een recessie belanden.”