Tussenevaluatie cao-jaar 2023: ‘Op zoek naar de balans’

13 juli 2023

In de eerste helft van het cao-jaar 2023 staan de onderhandelingen meer op scherp dan normaal. De krappe arbeidsmarkt, hoge inflatie en maatschappelijke onrust zorgen voor een opwaartse druk op het cao-proces. AWVN merkt op dat in de eerste helft van het nieuwe cao-jaar het onderhandelingsproces en de arbeidsverhoudingen aan het verharden zijn. Zo wordt sneller overgegaan tot eindboden en ultimatums en komen principeakkoorden nog maar mondjesmaat tot stand. Ook lijken vakorganisaties sneller de druk op de onderhandelingen te verhogen met acties en stakingen, of de dreiging daarmee.

Eindevaluatie cao-jaar 2022: het jaar van de centen

26 januari 2023

Eén onderwerp domineerde het afgelopen cao-jaar nog meer dan normaal: centen. Door de hoge inflatie stond de koopkracht van werknemers onder druk. Vakbonden verlangden daarom van werkgevers dat zij deze inflatie volledig compenseerden in de cao-lonen. Voor werkgevers was dit een onmogelijke situatie, aangezien zij ook hard geraakt zijn door de stijgende prijzen en economische verslechtering. Tegelijkertijd wilden zij een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket aanbieden om de arbeidsmarktkrapte hoofd te bieden en dat blijkt ook uit de snel oplopende loonafspraken.

NU.nl – Lonen zijn afgelopen jaar met 3,8 procent gestegen

9 januari 2023
De lonen zijn afgelopen jaar met gemiddeld 3,8 procent gestegen, zo blijkt uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN. In december gingen de salarissen met 5,9 procent omhoog.

“We zitten historisch gezien op een heel hoog niveau”, zegt een woordvoerder van AWVN. “De trend is opwaarts en dat heeft onder meer te maken met de inflatie. Bedrijven willen hun werknemers compenseren voor het koopkrachtverlies.”

Ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt een grote rol. Werkgevers proberen hun personeel met loonsverhogingen te behouden.

AWVN kan niet aangeven of de lonen dit jaar nog verder zullen stijgen. “Er zijn nog veel onzekerheden en het is de vraag of we bijvoorbeeld in een recessie belanden.”

Vlog: 2020 wordt een feestjaar (2:27)

4 februari 2020

2020 wordt een feestjaar voor werknemers. De verwachte contractloonstijging is met 2,8% (CPB-raming) in tijden niet zo hoog geweest en het kabinet heeft een flinke lastenverlichting voor huishoudens in petto. AWVN-beleidsadviseur Laurens Harteveld eet er alvast een taartje op. En hij vertelt wat voor AWVN de kers op de taart zou zijn…

Overig

CPB: Macro Economische Verkenning MEV 2018

19 september 2017

De Nederlandse economie floreert. Met groeicijfers van 3,3% (dit jaar) en 2,5% (2018) behoort Nederland tot de Europese koplopers. De overheidsfinanciën zijn bovendien gezond. Voor beide jaren kent de begroting een overschot en de overheidsschuld ligt onder het Brusselse plafond. Tegelijkertijd trekt de arbeidsmarkt snel aan, wat zich uit in tekenen van krapte. Bedrijven hebben bijvoorbeeld meer moeite om geschikt personeel te vinden.