Cao’s in de media

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.

Demissionair kabinet doet wat moet

19 september 2017

Werkgeversvereniging AWVN stelt vast dat het demissionaire kabinet op Prinsjesdag 2017 doet wat het moet doen: een begroting presenteren voor 2018 zonder nieuw beleid. ​Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat de staatsschuld verder omlaag gaat. AWVN vindt het belangrijk dat - nu het economisch goed gaat met Nederland - de staatsschuld verder wordt afgebouwd. Dit schept ruimte om bij toekomstige tegenslagen tijdelijk een tekort te laten ontstaan en de schuld op te laten lopen, zodat pijnlijke bezuinigingen minder snel noodzakelijk zijn. Grote wijzigingen van de arbeidsmarkt en het belastingstelsel zijn weliswaar nodig, maar niet mogelijk voor een demissionair kabinet.

FNV: Tijd voor echte waardering met looneis 3,5 procent voor 2018

18 september 2017

FNV heeft drie speerpunten in haar arbeidsvoorwaardenbeleid van komend jaar (2018):
1) Meer loon: FNV zet komend cao-seizoen in op een minimale looneis van 3,5%. Mensen die weinig verdienen kunnen er zelfs tot 5% op vooruitgaan, doordat FNV tevens de eis stelt dat ieder minimaal €1.000 erbij moet krijgen per jaar.
2) Meer echte banen: FNV wil dat de cao de standaard is voor alle werknemers die in een organisatie werken en dat werkgevers investeren in mensen, ongeacht hun contractvorm.
3) Eerlijke verdeling van werk: Generatiepact.

Laagste loonschalen

13 september 2017

De Stichting van de Arbeid verzoekt cao-partijen om na te gaan of hun cao loonschalen bevat tussen 100 en 120% WML voor de doelgroep van de banenafspraak en zo niet om deze alsnog op te nemen.

Stijging cao-afspraken stabiliseert in augustus

12 september 2017

De stijging van de loonafspraken in het cao-overleg is in augustus gestabiliseerd. In eerdere maanden van 2017 liep de gemiddelde loonafspraak voortdurend op. De gemiddelde loonstijging van 1,82 procent die in augustus werd overeengekomen, ligt nog wel ruim boven het jaargemiddelde van 1,65 procent.

Cao-journaal over mislukt centraal overleg

7 september 2017

Laurens Harteveld, adviseur arbeidsvoorwaarden-informatie, over het laatste nieuws rond cao- en arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Deze week in het Cao-journaal:
- beëindiging polderoverleg,
- Prinsjesdag en
- afgesloten akkoorden: MITT

Brief Stichting van de Arbeid over uitvoering 3e WW-jaar

6 september 2017

Op 6 september 2017 heeft de Stichting van de Arbeid een nieuwe brief gepubliceerd voor cao-partijen over de uitvoering van het 3e WW-jaar. Hierin wordt de definitieve regeling toegelicht plus de benodigde teksten die de Stichting heeft uitgewerkt voor decentrale cao-partijen die willen aansluiten bij de regeling zoals die door het landelijke fonds Stichting PAWW zal worden uitgevoerd. Deze stukken zullen één dezer dagen op de website www.spaww.nl worden geplaatst. U kunt de brief hier via de website van de Stichting van de Arbeid bekijken.

Einde centraal overleg

4 september 2017

Vandaag hebben VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland laten weten dat het de ondernemersorganisaties niet is gelukt tot een centraal akkoord te komen met FNV, CNV en VCP. ​Al een aantal maanden lang probeerden deze partijen overeenstemming te vinden over belangrijke dossiers zoals de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, zelfstandigen zonder personeel en pensioen. Werkgevers hebben nu in een brief aan informateur Gerrit Zalm laten weten dat er in hun ogen meer moet gebeuren dan alleen het repareren van bestaande wetgeving: er is een nieuwe visie op de toekomst van de arbeidsmarkt nodig. De ondernemerskoepels laten weten op dit moment verdere voorstellen van het nieuwe kabinet af te wachten en hopen daarover alsnog een constructieve dialoog met de vakbonden te kunnen hebben. AWVN zal haar leden op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. Het gehele persbericht is hier te vinden.

Lonen bedrijven stijgen; overheid blijft achter

10 augustus 2017

De loonafspraken die bedrijven en vakbonden maken, lopen verder op, met name in sectoren waar het economisch goed gaat. De publieke sector – overheid, zorg en onderwijs – blijft ruim achter bij de ontwikkeling in de marktsector.

Moeten de lonen echt sneller omhoog?

8 juli 2017

ING ziet weinig ruimte voor extra loongroei De roep om hogere lonen klinkt de laatste tijd van verschillende kanten. Het ING Economisch Bureau onderzocht of er werkelijk ruimte is voor extra loongroei. Het analyseerde daarvoor de ontwikkeling van de lonen in een breed economisch perspectief. “Wij constateren dat de loongroei nu in lijn is met de ontwikkeling van de economie,” zegt Marieke Blom, hoofdeconoom ING Nederland. “Pas als de arbeidsmarkt echt krap wordt, verwachten we dat vakbonden hogere looneisen kunnen stellen. Te snelle loonstijging kan bovendien schadelijke effecten hebben.”