Cao’s in de media

Cao-kijker is dé informatiebron over recente cao-ontwikkelingen.

Cao-journaal 15 november 2017

16 november 2017

Deze keer in het Cao-journaal:
- Nieuwe cao bij NS
- Vakbonden willen niet onderhandelen over nieuw sociaal akkoord
- FNV heeft minister puntenplan over AOW gestuurd
- Stakingen bij politie

cao journaal 2 november 2017

2 november 2017

Hendrik Noten, adviseur arbeidsvoorwaarden-informatie, over het laatste nieuws rond cao- en arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Deze week in het cao-journaal:
- groot aantal nieuwe akkoorden
- de gemiddelde contractloonstijging
- de herziene raming van het CPB.

Cao-journaal van 19 oktober 2017: veel nieuwe cao-akkoorden, gemiddelde contractloonstijging naar 2,0% en regeerakkoord in hoofdlijnen

19 oktober 2017

Cao-journaal van 19 oktober 2017:
-Veel nieuwe cao-akkoorden: Rijksambtenaren, AkzoNobel, Nieuwsbladjournalisten, Taxi, PostNL, Defensie, Beveiliging
-Gemiddelde contractloonstijging in oktober-akkoorden op dit moment hoogst sinds de crisis: 2,0%
-Regeerakkoord in hoofdlijnen: Oproep kabinet aan cao-partijen om afspraken te maken over inzetbaarheid, modernisering en maatwerk

Overig

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

18 oktober 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon (WML) en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2018 met 0,81%. Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2018: € 1.578,00 per maand; € 364,15 per week; € 72,83 per dag.

Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ in twee woorden: goed en balans

12 oktober 2017

Wij geven per thema aan welke maatregelen voorgenomen zijn, leggen – waar mogelijk – uit wat de maatregelen inhouden en geven een korte inhoudelijke reactie. Klik op een thema' rechts op deze pagina. Het kabinet heeft het akkoord onderverdeeld in 4 hoofdthema’s: o Investeren in collectieve voorzieningen
o Zekerheid en kansen in een nieuwe economie
o Klimaatverandering en verduurzaming
o Nederland in een internationale context
Voor AWVN is vooral het tweede thema, de sociaal-economische agenda, van belang. Het kabinet heeft veel plannen op dit terrein. Zijn ambitie is om de knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen door enerzijds minder verantwoordelijkheden bij werkgevers te beleggen en anderzijds het perspectief op een vaste baan te vergroten. Link naar het document: Vertrouwen in de toekomst.

Kalme voortzetting cao-seizoen

12 oktober 2017

Het cao-overleg heeft zich in september voortgezet volgens de heersende trends: een licht oplopende loonlijn en een normaal aantal cao-akkoorden.

Cao-journaal: weinig nieuwe cao-akkoorden

5 oktober 2017

Deze week in het Cao-journaal:
• weinig nieuwe akkoorden
• vooruitblik op dit najaar en 2018
• hoe verhoudt de contractloonstijging zich tot de looneis van de FNV?

Cao-journaal over Prinsjesdag 2017

21 september 2017

Hendrik Noten, adviseur arbeidsvoorwaarden-informatie, over het laatste nieuws rond cao- en arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Deze keer staat het Cao-journaal volledig in het teken van Prinsjesdag. Verder gaat Hendrik Noten uitgebreid in op de roep om loonsverhoging vanuit politiek en bonden.

Overig

CPB: Macro Economische Verkenning MEV 2018

19 september 2017

De Nederlandse economie floreert. Met groeicijfers van 3,3% (dit jaar) en 2,5% (2018) behoort Nederland tot de Europese koplopers. De overheidsfinanciën zijn bovendien gezond. Voor beide jaren kent de begroting een overschot en de overheidsschuld ligt onder het Brusselse plafond. Tegelijkertijd trekt de arbeidsmarkt snel aan, wat zich uit in tekenen van krapte. Bedrijven hebben bijvoorbeeld meer moeite om geschikt personeel te vinden.

Demissionair kabinet doet wat moet

19 september 2017

Werkgeversvereniging AWVN stelt vast dat het demissionaire kabinet op Prinsjesdag 2017 doet wat het moet doen: een begroting presenteren voor 2018 zonder nieuw beleid. ​Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat de staatsschuld verder omlaag gaat. AWVN vindt het belangrijk dat - nu het economisch goed gaat met Nederland - de staatsschuld verder wordt afgebouwd. Dit schept ruimte om bij toekomstige tegenslagen tijdelijk een tekort te laten ontstaan en de schuld op te laten lopen, zodat pijnlijke bezuinigingen minder snel noodzakelijk zijn. Grote wijzigingen van de arbeidsmarkt en het belastingstelsel zijn weliswaar nodig, maar niet mogelijk voor een demissionair kabinet.