Achmea (Geaccepteerd eindbod)

d.d. 21-12-2021
01-12-2021 tot 01-12-2023 (24 mnd.)
12-mnds=2% (4% in 24 maanden): 3% per 1-1-22 + 1% per 1-1-23+ eenmalige uitkering van €750
Klimaatbudget: Eenmalig €2500 netto ter besteding vanaf 2023 t/m 2025 voor producten en diensten die bijdragen aan de verbetering van de duurzaamheid en het klimaat. Pilot pluspool voor boventallige oudere medewerkers. Onbereikbaarheid. Rouwverlof. Werkcode.
Medewerker, Maatschappij

Achmea (onderhandelingsresultaat)

d.d. 19-12-2019
01-12-2019 tot 01-12-2021 (24 mnd.)
12-mnds=3,44% (1% in 24 maanden): 1% per 1-1-20
Per 1 januari 2021 wordt de standaard arbeidsduur 34 uur per week. Deze urenvermindering vertegenwoordigt een waarde van 5,88% van het uurloon. Pilot Zorgoppas. Verdere invulling ‘Agenda voor de toekomst’ uit vorige cao met als centrale thema's: “een leven lang werken, leren en zorgen” en “inkomen nu & later”. Verworpen door achterban De Unie.
Medewerker, Maatschappij

Achmea (Eindresultaat)

d.d. 13-12-2018
01-12-2018 tot 01-12-2019 (12 mnd.)
12-mnds=2,25%: 2,25% per 1-1-19
Afspraken over afspraken over jaarlijkse doorgroei in de salarisschalen, pensioen, agenda van de toekomst en geboorteverlof
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Flexibiliteit werknemer

Achmea (onderhandelingsresultaat)

d.d. 21-12-2017
01-12-2017 tot 01-12-2018 (12 mnd.)
12-mnds=2%: 2% per 1-1-18
Drie onderwerpen staan centraal: langer, fit en met plezier aan het werk blijven, behoud van koopkracht en verhoging van de pensioenleeftijd. Werknemers krijgen drie dagen per jaar voor activiteiten die hun arbeidsmarktwaarde helpen vergroten. De pensioenleeftijd gaat per 1 januari 2018 naar 68 jaar.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer

Achmea (onderhandelingsresultaat)

d.d. 20-12-2016
01-12-2016 tot 01-12-2017 (12 mnd.)
12-mnds=1%: 1% per 1-1-17
Akkoord met CNV en De Unie, FNV tekent niet. Van curatief naar preventief (‘uit het Sociaal Plan, in de cao’ ). Nieuw Sociaal Plan 1 januari 2017 t/m 31 december 2020.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Persoonlijk keuzebudget

Achmea (onderhandelingsresultaat)

d.d. 14-12-2015
01-12-2015 tot 01-12-2016 (12 mnd.)
12-mnds=1,25%:1,25% per 1-1-2016
Het onderhandelingsresultaat bevat afspraken over achtereenvolgend: Loon, Inzetbaarheid, Flexibiliteit, Arbeidsvoorwaardenwinkel, Pilot belonen, Werkgelegenheid, Afschaffen hypotheekrentekorting, Mobiliteit en Overige onderwerpen. Nullijn in 2014.
Duurzame inzetbaarheid, Arbeidsverhoudingen, Productiviteit, Flexibiliteit werknemer
AWVN icon